Software house
Outsourcing kadry IT
portale / extranet

Zobacz także nasze autorskie portale

Portal Flexi e-gwarancje

O nas

Jesteśmy ekspertami. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu długoterminowych projektów IT. Większość naszych systemów wdrożyliśmy i nadal rozwijamy w sektorze bankowym.

Development

Projektujemy, programujemy oraz testujemy systemy dedykowane wykorzystując najnowsze technologie oraz zwinne metodyki. Szkolimy kadrę naszych Klientów oraz prowadzimy serwis wdrożonego systemu.

Utrzymanie systemów

Pomagamy obsługiwać oraz rozwijać systemy naszych Klientów. Technologie i metodyki dobieramy w zależności od założeń projektowych oraz możliwości środowiskowych Klienta.

Outsourcing

specjalistów

Nasz zespół to programiści, analitycy, testerzy oraz project managerowie. To eksperci w swojej dziedzinie, ludzie z pasją, poszukujący nowatorskich rozwiązań, zdeterminowani by osiągać wyznaczone cele. Udostępniamy ich usługi w wymaganym miejscu i czasie w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

Outsourcing

zespołu

Wspieramy naszych Klientów również kompleksowo. Udostępniamy cały zgrany zespół specjalistów, gwarantując prowadzenie projektu na wysokim poziome technologicznym. Dodatkowo, w ramach Modelu Extended, oferujemy wsparcie naszego Eksperta, który nadzoruje przebieg prac przez cały czas trwania projektu.

PORTFOLIO

Posiadamy kompetencje w zakresie realizacji projektów w sektorze bankowym, finansowym i energetycznym,
zarządzania projektami, analizy biznesowej / systemowej, testów automatycznych oraz manulanych.
Profesjonalnie podchodzimy do Twojego biznesu.
Systemy billingowe

Wykonaliśmy dla naszego Klienta i wdrożyliśmy w Banku System Naliczania Opłat i Prowizji przeznaczony dla klientów SOHO, SME i CORPO. Posiadamy również swój autorski system, który służy do rozliczania pracy agentów w multiagencjach oraz jest dedykowany dla klientów RETAIL w sektorze bankowym i finansowym.

Zajęcia Komornicze

Dla sektora bankowego wykonaliśmy System Obsługi Zajęć Komorniczych. System do dziś jest rozwijany i utrzymywany. Główne elementy to automatyczne spłaty, rozstrzygnięcia zbiegów oraz spłaty zbiorcze. system połączyliśmy także z Ognivo2®.

Ognivo2® - obsługa komunikatów

KIR S.A. udostępnia platformę Ognivo2®, która łączy w Polsce banki, organy egzekucyjne, prokuratury oraz sądy. Wykonaliśmy i utrzymujemy w dwóch bankach system wymiany kilku tysięcy komunikatów dziennie (dla 154 typów) wraz z e-zajęciami jak i zapytaniami o rachunki.

Bankowość Elektroniczna

Na zasadach outsourcingu zespołów pracowaliśmy przy wykonywaniu bankowości elektronicznej dla jednego z największych banków w Polsce.

Flexi Claim - szkody ubezpieczeniowe

To nasz autorski system do obsługi szkód ubezpieczeniowych w bancassurance. System wymienia dane z ubezpieczalniami, które posiadają produkty w zakresie ubezpieczeń do rachunków oraz do kredytów (także hipotecznych).

Sektor Lotniczy

Dla sektora lotniczego wykonaliśmy System MIS - workflow / APS / obsługa dokumentów kosztowych, System Raportowania Sprzedaży, System Obiegu Dokumentów oraz hurtownię danych połączoną z Systemem Rezerwacyjnym.

nasze oprogramowanie

Portal Flexi
Flexi Lease
e-gwarancje
DMS

kompleksowy system zarządzania firmą

Zaletą portalu jest prosta funkcjonalność, swoboda w prowadzeniu projektów, wygodny podgląd historii kontaktów z klientem i pracownikami, obsługa wielu firm za pomocą jednego użytkownika oraz parametryzacja każdego z elementów systemu.

Moduł Sprzedaż
Moduły ten daje możliwość zarządzania sprzedażą pod kątem rodzaju klientów, grup produktów, typów sprzedaży, jak również kompleksowej analizy przychodów i kosztów w Sprzedaży Rozszerzonej.
Moduł HR
Umożliwia analizę procesu rekrutacji, rozwoju oraz miękkich kompetencji. Moduł ten umożliwia ponadto zarządzanie aktualnymi rekrutacjami oraz przydzielaniem do nich kandydatów, czy też pracowników. Dodatowo moduł HR daje swobodę opisywaniu zdarzeń wynikających ze współpracy z danym specjalistą.
Moduł Dokumenty
Moduł Dokumenty to narzędzie dające pracownikom dostęp do aktualnych szablonów, materiałów marketingowych, czy też wzorów dokumentów.
Moduł Sprzęt
Zarządzanie sprzętem w systemie Portal Flexi daje mozliwość ewidencji zasobów firmy oraz przydzielania sprzętu do danego pracownika.
Business Intelligence
Kwintesencją portalu jest wbudowane raportowanie Business Intelligence, dające możliwość szybkiego raportowania prowadzonych działań.

Flexi Lease

Obsługa procesów leasingowych

System Flexi Lease służy do obsługi procesów leasingowych w spółce leasingowej bądź w banku, w zakresie udzielania leasingu operacyjnego lub́ finansowego. Apliakcja jest udostępniana zarówno dla pracowników banku jak i dla pracowników salonów, czy też niezależnych sprzedawców samochodów.

Raportowanie
Jeśli klient posiada narzędzie BI lub hurtownię danych i narzędzie BI, to udostępniamy specjalnie przygotowane widoki z bazy danych (lub Data Stage) w celu pobierania danych do raportowania. Ponadto w systemie jest zaszyty moduł raportowy, prezentujący dane na ekranach z możliwością wygenerowania raportów w formie dokumentów. Raporty mogą być generowane zgodnie z filtrami takimi jak typy produktów, rodzaje przedmiotów sprzedaży, grupy pracowników, inne parametry takie jak ilość rat, wysokość wykupu, czy też wskaźniki wpłaty własnej.
Zarządzanie użytkownikami
System FlexiLease umożliwia podłączenie do środowiska LDAP, co w przypadku pracowników banku jest preferowane. Dodatkowo, w systemie istnieje możliwość skonfigurowania użytkowników zewnętrznych z uprawnieniami do gałęzi w strukturze organizacyjnej. Takie podejście daje możliwość udostępniania danych dla niezależnych sprzedawców, czy też salonów w pełnym zakresie generowanej przez nich akcji sprzedażowej.
Wypowiedzenia, zamknięcia umów, fakturowanie
System automatycznie generuje faktury VAT związane z prowadzeniem umów leasingowych. Dodatkowo istnieje możliwość parametryzacji w produkcie szybszego zamknięcia umowy, w ramach przepisów prawa, jak również możliwość cesji umowy na inny podmiot. Wielkość ustawień systemu umożliwia parametryzację także leasingu konsumenckiego.
Komentarze, zdarzenia, akcje w systemie
System Flexi Lease umożliwia przegląd wszystkich akcji, które związane były z daną umową, czy też z działaniem systemu. Dodatkowo użytkownik sam może wprowadzić komentarze opisujące przebieg procesów, działań, czy prowadzonych z klientami lub dłużnikami rozmów telefonicznych.
Operacje automatyczne, SMS, Mailing
Flexi Lease posiada moduł do automatycznego generowania komunikatów z typami komunikatów. Moduł ten podłącza się przez szynę bezpośrednio do bramki SMS, czy też do systemu mailingu, jak również do systemu obsługi korespondencji tradycyjnej papierowej (np. w zakresie linii drukującej). Parametryzacja systemu umożliwia bieżące informowanie klienta o takich zdarzeniach jak wystawiona FV, brak wpłaty za daną fakture, zbliżający się okres wykupu produktu dodatkowego np. ubezpieczenia.

e-gwarancje

System rejestrowania zakupów i związanych z nimi gwarancji. Przejdź na stronę http://egwarancje.com/ zaloguj się i korzystaj z bezpłatnej wersji aplikacji.

Korzyści dla Klientów

Wrszystkie paragony, faktury i gwarancje w jednym miejscu. Szybki dostęp do informacji. Historia reklamacji.

Korzyści dla Sieci

Sprzedaż nowych produktów, akcesoirów, ubezpieczeń. Budwanie relacji z Klientami.

Korzyści dla Firm Ubezpieczeniowych

Sprzedaż ubezpieczeń celowych. Sprzedaż produktów dodatkowych np. przedłużanie gwaranciji.DMS

Document Managment System w oparciu o HC .NET Framework

Document Managment System to zarządzanie informacją w strukturze drzewiastej, zarządzanie dostępem do danych zagadnień i dokumentów, komentarze, szybki dostęp do informacji, proste tagowanie informacji oraz raportowanie o zmianach.

Ogólne cechy HC .Net Framework

HC .Net Framework to uniwersalny front-end do tworzenia aplikacji opartych o technologię .NET oraz bazę danych MS SQL Server. Do wdrożenia niezbędne są wszystkie moduły podstawowe, nie mniej jednak ich architektura umożliwia łatwe i szybkie tworzenie i modyfikację aplikacji opartych o niekompilowane moduły .NET. Platforma jest lekka, a całe obciążenie związane z logiką procesów obsługuje MS SQL Server.

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
Moduł ten służy do definiowania zarówno użytkowników w systemie portalowym HC.net Framework jak i nadawaniu odpowiednich uprawnień wprowadzonym użytkownikom. W module tym charakterystyczną cechą jest zarządzanie szablonami nadawania uprawnień. Moduł jest także powiązany z konfiguracją scenariuszy i umożliwia nadanie uprawnień np. do zmiany statusu, czy też dostępu do pewnej porcji danych. Autoryzacja użytkownika odbywa się za pomocą Windows Authentication mode.
Workflow
Moduł definicji przepływów umożliwia definiowanie automatycznych akcji takich jak wysyłka korespondencji bądź też wysyłka maila z korespondencją jako załącznik, wysłanie SMS oraz za pomocą IVR powiadomienie głosowe (z możliwością kontroli dotarcia).
Raporty
System umożliwia definiowanie raportów w zależności od potrzeb jako eksportów do plików w różnych formatach takich jak XSL, TXT. Ponadto, w połączeniu z modułem do zarządzania scenariuszami można skonfigurować system tak, aby automatycznie w zadanych okresach czasu generował raporty do grupy użytkowników w formie załączników. W zależności od wymaganej przez Bank technologii oraz w przypadku możliwości używania ACTIVX Components, udostępniamy funkcjonalność w zakresie raportowania w trybie rzeczywistym w oparciu o komponenty .NET /JS.
Warstwa interfejsu użytkownika
Do tego celu zastosowany został bardzo lekki portal HomeCenter.pl HC.NET Framework, który realizuje takie funkcjonalności jak Zarządzanie użytkownikami, Workflow, raportowanie oraz który posiada mechanizmy do zarządzania transakcjami finansowymi jak i do tłumaczenia treści na każdym formularzu. Cała logika powyższych modułów została zrealizowana po stronie silnika bazy danych. Daje to wyjątkową szybkość działania aplikacji oraz zapewnia maksimum integracji. Technologicznie wizualizacja to ASP .NET + AJAX Toolkit oparte o IIS + Framework 2.0 (lub wyższy). Rozwiązanie jest maksymalnie wydajne i bardzo proste w zastosowaniu jako front-end do innych aplikacji / usług.

Kariera

Zapraszamy do współpracy z nami osoby, które chciałyby realizować duże projekty informatyczne, głównie w sektorze bankowym. Praca z nami to umowa B2B lub umowa o pracę, praca stacjonarna lub zdalna, projekty krajowe i zagraniczne, podnoszenie kompetencji oraz satysfakcjonujące wynagrodzenie. Nie musisz czekać na nasze ogłoszenie, swoje CV możesz przesłać do nas na adres: praca@homecenter.pl

Programista .Net
2017.09.15
 • Warszawa
 • Łódź
 • Katowice

Wymagania
 • dobra znajomość C#
 • znajomość Knockout.js
 • znajomość SQL i relacyjnych baz danych
 • znajomość Entity Framework
 • znajomość MS Visual Studio development environment
 • HTML, JavaScript, CSS

Mile widziane
 • ASP .NET MVC
 • znajomość MS Team Foundation Server
Programista Java J2EE
2017.09.15
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Poznań

Zakres prac:
 • rozwój aplikacji opartych o J2EE / Angular JS, z sektora bankowego /finansowego
 • rekomendowanie rozwiązań systemowych

Wymagania:
 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomość technologii Web Services, JavaScript, AngularJS, HTML5, CSS3 i REST oraz relacyjnych baz danych, SQL
 • znajomośc PL/SQL / Oracle / Mongo
 • znajomośc SVN / GIT
 • umiejętność samodzielnej analizy wymagań
 • znajomości języka angielskiego na poziomie gwarantującym zrozumienie dokumentacji technicznej

Mile widziane
 • znajomość serwera IBM WebSphere oraz narzędzi Eclipse, Widefly, Oracle WebLogic, IntelliJ, JIRA, Bamboo, Jenkins
 • znajomość produktów Oracle, mile widziane doświadczenie z bazą Oracle
 • samodzielne prowadzenie przydzielonych projektów informatycznych
Programista PL/SQL
2017.09.18
 • Warszawa

Zakres obowiązków dotyczy:
 • Projektowania i implementacji rozwiązań w języku PL/SQL
 • Tworzenie procedur wbudowanych, widoków, funkcji
 • Modelowania struktur danych
 • Analizy wydajności oraz optymalizacja

Wymagania:
 • znajomość relacyjnych baz danych, szczególnie Oracle DBi
 • doświadczenie minimum 1 rok jako programista PL/SQL
 • biegłe programowanie w PL/SQL (procedury, funkcje, triggery, pakiety)
 • umiejętność projektowania i programowania złożonych algorytmów przetwarzania danych
 • doświadczenie w zakresie optymalizacji kodu pod kątem dużych wolumenów danych

Mile widziane
 • znajomość rynku ubezpieczeniowego / księgowości
 • znajomość innych produktów Oracle, w szczególności Oracle BI Suite

Zarząd firmy

Zarząd Business Approach Sp. z o.o. (HomeCenter.pl) realizuje obecnie strategię spółki przyjętą we wrześniu 2016 roku, wg której na koniec roku 2018 spółka powinna dysponować 100 specjalistami / programistami w czterech głównych lokalizacjach w Polsce. Głównym zadaniem Zarządu spółki jest zapewnienie finansowania poprzez projekty, wytworzenie nowych produktów jak również rozwój posiadanych przez firmę porali dla segmentu SOHO/SME oraz Retail. W roku 2017 spółka przygotowała dla swoich Klientów nowy produkt Flexi Lease (kompleksowy system do obsługi procesów leasingowych).

informacje o firmie
Marcin Cwajna

Prezes Zarządu Business Approach Sp. z o.o.

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej. W 2008 Roku ukończył studia i uzyskał dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Studiował ponadto na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego. Z branżą informatyczną związany jest przeszło 20 lat, początkowo jako programista, później jako szef zespołów projektowych i kierownik Projektów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak Hutchinson (grupa Total Fina Elf), liniach lotniczych Centralwings, oraz Sygnity S.A. W trakcie kariery zawodowej zrealizował kilkadziesiąt złożonych projektów związanych z wytwarzaniem oprogramowania oraz hurtowniami danych, a także zarządzał zespołami głównie programistycznymi.

Prywatnie pilot samolotów oraz pasjonat motocykli.

kontakt z nami

Business Approach Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 29/11, NIP 937-262-15-59, REGON 241595067, KRS 0000356650

HomeCenter.pl Marcin Cwajna
43-300 Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 29/11, NIP 937 165 01 22

Biuro:
00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 96 - budynek Equator II p.13
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181
40-857 Katowice, ul. Józefa Wolnego 4

Marcin Cwajna
+48 660 663 631

Dział handlowy: Adam Pietrasik
+48 601 766 121